Kommisjonsleder deltar på NIMs lanseringsseminar: Rapport om holdninger til samer og nasjonale minoriteter

Sannhets- og forsoningskommisjonens leder Dagfinn Høybråten vil delta på seminaret og innlede det før presentasjonen av funnene. 

Når: 26. august 2022 kl. 11.00–12.30
Hvor: Oslo
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Inger Elin Utsi
E-post: inger.e.utsi@uit.no
Legg i kalender