Sannhets- og forsoningskommisjonen deltar i en samtale i forbindelse med Kirkerådets samling for sitt sekretariat

Kommisjonsmedlem Anne Julie Semb deltar på samlingen til de ansatte i Kirkerådets sekretariat. 

 

Sekretariatet utgjør omlag 100 ansatte. Kommisjonsmedlem Anne Julie Semb vil informere om granskingen og deltar dernest i en samtale med andre. Samtalen handler om å hvilke utviklingstrekk i samfunnet vil påvirke kirken. 

Når: 25. august 2022 kl. 12.15–13.15
Hvor: Oslo Militære Samfund
Studiested: Annet
Målgruppe: inviterte
Kontakt: Inger Elin Utsi
E-post: inger.e.utsi@uit.no
Legg i kalender