Sannhets- og forsoningskommisjonen på det årlige kurset om samiske rettsspørsmål

Kommisjonsmedlem Aslak Syse deltar på vegne av Sannhets- og forsoningskommisjonen den 8. september på kurset. 

Starter: 08. september 2022 kl. 09.30
Slutter: 09. september 2022 kl. 13.15
Hvor: Alta
Studiested: Alta
Målgruppe: inviterte
Kontakt: Inger Elin Utsi
E-post: Inger.e.utsi@uit.no
Legg i kalender