Planlagt vedlikehold av Panopto 25.6 kl 23 tom 26.6 kl 03 / Planned maintenance of Panopto 25.6 at 11 p.m until 26.6 at 3 a.m

Målgruppe: Studenter, Ansatte
Opprettet: 22.06.22 13:01