[Utsatt] Begrenset mulighet å nå Samskipnaden pr telefon fredag 10.6 kl 15-22 / [Postponed] Limited access to Samskipnaden by telephone on Friday 10.6 at 15-22

Målgruppe: Studenter, Ansatte
Opprettet: 09.06.22 11:57
Sist oppdatert: 10.06.22 14:51