Mastergradsavslutning 2022 - BFE-fakultetet

Tradisjonen tro markerer vi også i år våre mastergradskandidater ved fakultetet i  Tromsø – fredag 3. juni 2022

Celebration of the master degree graduates at the BFE Faculty in Tromsø, Friday June 3rd 2022

Sted/Place: Teorifagbygget, hus 1

Mastergradskandidatene som har fullført eksamen etter 15. september 2021 og fram til august måned 2022 er invitert, og kan hver ta med seg inntil tre gjester. Each graduate may invite up to three guests. Veilederne er hjertelig velkomne.
 

Kandidatene må møte senest kl 1130 for fotografering. The graduates meet at 1130 for photographing.
Kandidatene må melde seg på – All candidates must register if they want to attend.

Program fra 12.30: (English below)

Mastergradskandidatene inntar plassene
Musikalsk innslag 
Velkommen 
Tale ved  prodekan utdanning Mette Talseth Solnørdal 
Tale ved representant for mastergradskandidatene
Presentasjon av mastergradskandidatene
Musikk
Lett servering

The program begins at 12.30:

The graduates find their seats
Music
Welcome 
Speech by Dean for Education Mette Talseth Solnørdal
Speech on behalf of the graduates
Presentation of the graduates
Music
Refreshments

 
Når: 03. juni 2022 kl. 11.30–15.00
Hvor: Teorifagbygget, hus 1
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Studenter, Gjester / eksterne, inviterte, enhet, Ansatte
Kontakt: Maria J. Zachariassen
E-post: maria.j.zachariassen@uit.no
Legg i kalender