Mastergradsmarkering for ferdige kandidater ved lektorutdanningene trinn 8-13 i Tromsø

Illustrasjons-/bannerbilde for Mastergradsmarkering for ferdige kandidater ved lektorutdanningene trinn 8-13 i Tromsø

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning har gleden av å invitere mastergradskandidater ved lektorutdanningene for trinn 8-13 til offisiell markering for alle som avslutter sin mastergrad våren 2022 i Tromsø.

Markeringen finner sted torsdag 9. juni kl. 12.00 på TEO-H1 Auditorium 1. NB! Fotografering av kandidatene kl. 11.00 i SVHUM-bygget, utenfor B-1005. 

Program:
12.00: Tromsø akademiske kvinnekor
12.05: Velkomst v/ Gørill Warvik Vedeler, faglig leder for lektorutdanningene for trinn 8-13
12.10: Tale v/ John McNicol, pro-dekan for utdanning ved HSL-fakultetet
12.15: Tale v/ Martin Rypdal, instituttleder ved Institutt for matematikk og statistikk og programstyreleder for        Programstyret for realfag trinn 8-13 
12.20: Tromsø akademiske kvinnekor
12.25: Studentenes tale for Lektor i realfag trinn 8-13 v/ Petter Tobias Karlsen og Lektor i språk og samfunnfag trinn 8-13 v/ Karsten Olav Wijgaart - van Dijk og Maiken Katarina Ågård Salamonsen
12.35 Presentasjon av kandidatene og overrekkelse av gave fra fakultetet

(Med forbehold om endringer) 

Etter arrangementet i auditoriet er det lunsj for de påmeldte kandidatene og deres familie/venner i kantina i Teorifagsbygget ca. kl. 13.00.

Påmeldingsfrist: Påmeldingsfristen har gått ut.

Når: 09. juni 2022 kl. 12.00–13.00
Hvor: TEO-H1 Auditorium
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Ansvarlig: Trine Lise Larsen
Legg i kalender