Mastergradsmarkering for ferdige kandidatar på grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn i Tromsø

Illustrasjons-/bannerbilde for Mastergradsmarkering for ferdige kandidatar på grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn i Tromsø

Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning har gleda av å invitere ferdige mastergradskandidatar med familie til offisiell markering for alle som avsluttar sin mastergrad i grunnskolelærarutdanning våren 2022 på studiestad Tromsø.

Markeringa finn stad tysdag 31. mai 2022 kl. 17.00 på TEO-H1 Auditorium 1.

På programmet vil det vere talar og kunstnariske innslag.

Etter programmet blir det fotografering og enkel servering av finere snitter på ILP-bygget for påmeldte kandidatar med gjester.

 

Påmeldinga gjeld for dei ferdige kandidatane. Påmeldingsfrist for kandidatar: 20. mai kl. 12.00.

Markeringa i auditoriet er open for alle som ønskjer å heidre dei ferdige kandidatane, både studentar, rettleiarar, tilsette og venner.

 

 


Map by MazeMap

Når: 31. mai 2022 kl. 17.00–18.00
Hvor: TEO-H1 Auditorium 1
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Kontakt: Marie Berger Nicolaysen
E-post: marie.n.berger@uit.no

Meld meg på!
Legg i kalender