Kurs i microdata.no. Temakurs: Utdannings- og sysselsettingsstatistikk

Microdata.no er datatjeneste som gir mulighet for forskere og studenter til å bearbeide og analysere Statistisk sentralbyrås anonymiserte data om befolkning, utdanning, inntekt, arbeidsmarked og trygd. 

I 2021 hadde NSD og SSB 307 deltakere fra 63 institusjoner på digitale innføringskurs i microdata.no. Kurstilbudet fortsetter i 2022.

En person kan ta flere utdanninger samtidig og ha flere arbeidsforhold. Lær hvilke sysselsettings- og utdanningsdata som fins microdata.no, hvilke du bør bruke når, og hvordan du håndterer parallelle forløp.

Meld deg på til microdata@ssb.no (angi kursdato, navn, e-post og institusjon).

For å delta på kurset må du ha tilgang til microdata.no, ta kontakt med de ansvarlige på ditt fakultet som kan melde deg inn i tjenesten

 

Når: 23. juni 2022 kl. 10.00–14.00
Hvor: Teams
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: SSB og NSD
E-post: microdata@ssb.no
Legg i kalender