Eierskap og bruksrett til forskningsdata: policyer og avtaler

Join Zoom Meeting: https://uit.zoom.us/j/65346591833?pwd=NEdlb0VEU0ZwZXIxeUJQNjVDWVpTUT09

Dette webinaret arrangeres for alle på UiT som jobber med forskningsdata og/eller med forskningsprosjekter hvor flere parter, internt på institusjonen eller eksternt, er involvert. Målet med webinaret er å gi forskere og forskningsadministrasjon oversikt over rettigheter for diverse typer forskningsdata, utenfor og i samarbeidsprosjekter Webinaret gir et overblikk over hvilke rettigheter forskere, UiT og samarbeidspartnere har for data. I tillegg skal webinaret omhandle avtaler om data med masterstudenter, stipendiater, gjesteforskere, deltakere i eksternt finansierte prosjekter. 

 

Det vil bli satt av god tid til kommentarer, spørsmål og diskusjon.  

 

For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT. 

 

Webinaret holdes av Svetlana P. Johansen og Margit Ramberg 

 

Velkommen! 

Når: 09. februar 2022 kl. 12.15–13.15
Hvor: Zoom
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Lenke: Klikk her
Kontakt: Helene N Andreassen
Telefon: 776 45735
E-post: researchdata@hjelp.uit.no

Påmelding
Frist: 08.02.2022
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender