Sannhets- og forsoningskommisjonen møter Sametinget

Kommisjonsleder Dagfinn Høybråten møter sametingspresident Silje Karine Muotka og sametingsrådsmedlem Runar Myrnes Balto. 

Når: 28. januar 2022 kl. 09.00–12.00
Hvor: Sametinget, Karasjok
Studiested: Digitalt
Målgruppe: inviterte
Kontakt: Inger Elin Utsi
E-post: inger.e.utsi@uit.no
Legg i kalender