LØST - Problemer med UiT ansatte-kontoer

Status pr 02.01.2022 kl 09:00

Feilsituasjonen med UiT-brukerkontoer for ansatte skal nå være løst. 

DFØs Selvbetjeningsportal fungerer nå som normalt.

***

Status pr 01.01.2022 kl 19:30

De fleste systemene skal nå fungere normalt feks VPN, Feide, Office365 etc.

Innlogging på DFØ Selvbetjeningsprotal er det fremdeles utfordringer med. Feilsøking pågår.

*****

I forbindelse med overgangen til nytt økonomi- og lønssystem har det oppstått en feil med UiT-brukerkontoer for ansatte. Det betyr at ansatte har mistet tilgang til diverse systemer der tilgangen er basert på gruppeinndeling fra personalsystemet. Dette gjelder blant annet VPN, FEIDE og teams-kanaler m/mere.

 

Det jobbes med å rette opp feilen og få oversikt over problemet. Denne driftsmeldingen vil bli oppdatert med mer informasjon og en estimert rettetid.

Målgruppe: Ansatte
Opprettet: 01.01.22 12:55
Sist oppdatert: 03.01.22 10:08