AVLYST Sannhets og forsoningskommisjonen på Oslo Peace Days

Kommisjonsmedlem Anne Julie Semb innleder for kommisjonen på Oslo Peace Days. Forsoning for framtiden: Hvilke utfordringer møter samer og kvener i dagens Norge?

Oslo Peace Days er et samarbeid mellom Oslo kommune, Nobels Fredssenter, Det Norske Nobelinstitutt, Institutt for fredsforskning (PRIO) og Universitetet i Oslo som jobber med fred og menneskerettigheter på ulike måter. 

På programmet er kommisjonsmedlem Anne Julie Semb, professor ved Senter for flerspråklighet Pia Lane, Maria Therese Westerfjell Grensemo fra den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh og Evelyn Førstemann Nilsen fra Kvääninuoret/Kvenungdommen.
Hvilke virkninger ser vi av norske myndigheters politikk overfor samene og kvenene og norskfinnene i dag? Er det fortsatt spor av fornorskningen? Og trenger vi tiltak for en fortsatt forsoning?

 

Programmet finnes her.

Når: 09. desember 2021 kl. 17.00–18.30
Hvor: Oslo, Karl Johan gate 7, Domus Bibliotheca
Studiested: Annet
Målgruppe: Gjester / eksterne
Ansvarlig: Liss Ellen Ramstad
Legg i kalender