Norsk-russisk forskningssamarbeid i et langtidsperspektiv

ACADEMIA BOREALIS, Nord-Norges Vitenskapsakademi, inviterer til foredrag onsdag 1. desember 2021, kl. 1900 på Norges arktiske universitetsmuseum. Foredragsholder er professor Kari Aga Myklebost, Barents Chair in Russian Studies, Institutt for Arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, UiT Norges arktiske universitet

 

 

Russland er Norges største naboland, og det geografiske naboskapet og en felles nordlig orientering har dannet bakgrunn for forskningssamarbeid siden slutten av 1800-tallet. I dag er UiT en ledende institusjon i Norge når det gjelder russlandssamarbeid.

Hva har norsk-russisk vitenskapelig samarbeid betydd for aktører som Fridtjof Nansen, Roald Amundsen og de seinere bredere hav- og polarforskningsmiljøene i Norge? Hvordan skriver UiT seg inn i den lange historien om norsk-russisk forskningssamarbeid, og hvilken verdi har dette samarbeidet i dag?

 

Spørsmål og debatt.

Møtet er åpent for alle interesserte

 

Kafeen er åpen

Gratis inngang

 

Velkommen!

 

Med forbehold om endringer i lokale smitteverntiltak.

 

Når: 01. desember 2021 kl. 19.00–20.00
Hvor: Norges arktiske universitetsmuseum
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Kontakt: Synnøve des Bovrie
E-post: synnove.des.bouvrie@uit.no
Legg i kalender