Mastermarkering for HSL-fak / Official Celebration for Master's Degree Candidates HSL-fak

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning inviterer mastermarkering for kandidater som uteksamineres høsten 2021.

We would like to invite Master's Degree Candidates from the fall term 2021 at the Faculty of Humanities, Social Sciences and Education to an Official Celebration.

 

English below

Markeringen blir både fysisk og digital. Kandidater kan enten melde seg på i dette skjemaet, eller følge markeringen via strømming. Lenke til strømming finner du her (kommer snart).

Del gjerne arrangementet. 

Markeringa vil foregå fysisk for kun for påmeldte, og etterpå vil vi by på snitter og kaffe til våre nyslåtte HSL-mastere og deres gjester. 

For de studentene som kun deltar digitalt blir kunsttrykk blir sendt ut i etterkant av markeringen. Fyll ut dette skjemaet for å få tilsendt kunsttrykk.  

English:

The Official Celebration will be both physical and digital. Candidates can sign up to participate in this form, or follow the celebration via stream. The link will be posted here. 

Feel free to share the event. 

The celebration will be in-person only for those who have signed up. After the ceremony we offer the new HSL-masters and their guests a light meal.  

For those who watch the stream, the Art Print will be sent to you after the Official Celebration. Please fill out this form with your mailing address.  

 

 

 

Når: 16. desember 2021 kl. 11.00–12.00
Hvor: Auditorium 1, Teorifagsbygget
Studiested: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Kontakt: Inga Bårdsen Tøllefsen
E-post: inga.bardsen.tollefsen@uit.no
Legg i kalender