Fakultetsstyremøte 15. oktober 2021

Fakultetsstyremøte på Helsefak 15. oktober 2021

Fakultetsstyret har fysisk møte fredag 15. oktober 2021. Har du innspill på saker som skal behandles - ta kontakt med din(e) representanter i fakultetsstyret. Oversikt over styremedlemmene finner du i møteportalen til UiT. Her finner du også sakspapirene til møtet.

Du kan melde deg på slik at du kan overvære møtet digitalt. 

Ved behandling av saker som er unntatt off. så lukkes møtet under behandling av disse sakene. Slike saker legges vanligvis til slutten av styremøtet.

Når: 15. oktober 2021 kl. 09.00–13.00
Hvor: MH2 L12.336 og Teams
Studiested: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte
Kontakt: Åshild Strømmesen
Telefon: 77 64 46 01
E-post: ashild.strommesen@uit.no

Påmelding
Påmeldte: 8 av 250 (maks)
Meld meg på!
Legg i kalender