Velkommen til skrivekveld!

Kom på skrivekveld og lær om skrivestrategier, delta på shut up and write og få individuell veiledning i skriverelatert kunnskap.

Skrivesenteret UiT og Universitetsbiblioteket arrangerer skrivekveld på Kultur- og samfunnsfagbiblioteket. 

Kvelden har følgende program:
(Du kan gå mellom de ulike stasjonene som du selv ønsker)

To forskjellige skriveverksted:

 • Skrivestrategier 
  Vi jobber oss fra idé til avsnitt ved bruk av Karl Henrik Flyum sin femavsnittsmetode
 • Shut up and Write
  Vi sitter i samme rom og har en konsentrert skriveøkt sammen

 Soner for individuell veiledning:

 • Alt du lurer på om søk
 • Kilder og referansehåndtering
 • EndNote
 • Skriveveiledning
  Ta med teksten eller ideen din så vil skrivementorene gi deg tilbakemelding på arbeidet ditt og hva som kan være et lurt neste steg i skriveprosessen.

 

Ca kl 18 tar vi en felles økt «kontoryoga» for å løse opp stive skrivemuskler. Dette er også øvelser du kan bruke ellers i hverdagen når du trenger det. Det er ikke behov for klesskift eller utstyr.

19:30:  Oppsummering og takk for i kveld

Når: 02. november 2021 kl. 16.00–20.00
Hvor: Kultur- og samfunnsfagbiblioteket
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Kontakt: Christel Misund Domaas
E-post: christel.m.domaas@uit.no
Legg i kalender