Muligheter i praksisveiledning.

Felles utdanningsutvalg (FUU) mellom UNN og Det helsevitenskapelige fakultet har gleden av å invitere til den årlige nettverkssamlingen for kombinerte stillinger (Helsefak/UNN HF).

I år åpner vi også opp for andre interesserte og vi får presentert forskningen til Sidsel Tveiten og Oddny Igland under tittelen "Muligheter i praksisveiledning".

Vi ønsker dere hjertelig velkommen - bruk påmelding til høyre på denne siden for å delta.

UTSATT FAGDAG FRA 26.NOVEMBER 2021, TIL 31.MARS 2022.

Vi beklager at nettverkssamlingen vår  ikke kunne gjennomføres på opprinnelig dato på grunn av covid-19. Vi håper du har lyst å delta den 31.mars i år, og ber deg om å sende din påmelding på nytt om du allerede var påmeldt. Arrangementet vil kun flyttes, og innholdet forbli (omtrent) det samme også i år.

Påmeldingsfrist er innen utgangen av søndag 27.mars på grunn avbevertning - maksimum 75 deltakere. Mandag den 28. mars vil arrangementet vurderes opp mot evt. nye Covid-19 føringer fra UIT, UNN og/eller Tromsø kommune dvs. at arrangementet kan bli avlyst med kort frist. 

 

PROGRAM FOR DAGEN

08:30 - 09:00 Kaffe og registering

09:00 Velkommen v/ instituttleder på IHO Nina Emaus.

09:10 Innledning - om det å være praksisveileder. 

09:30 Presentasjon av prosjektet "Utvikling av en modell for praksisveiledning på masternivå", modellen og refleksjonsmetoden v/Sidsel Tveiten og Oddny Igland.

12:00 - 13:00 Enkel lunch v/FUU

13:00 - Programmet fortsetter

14:00 - 14:30 Mindre grupper. Tema er "Hvilke behov har praksisveilederne og hvordan kan disse møtes?"

14:30 - 15:00 Oppsummering & avslutning

 

OM FORSKERNE:

 

Sidsel Tveiten er professor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet. Hun er utdannet sykepleier, er sykepleielærer og ph.d. fra Det medisinske fakultet, Institutt for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo.

Hennes forskning har hovedsakelig dreid seg om veiledning, helsepedagogikk, kommunikasjon og samhandling, med særlig vekt på brukerveiledning. Studentenes læring og praksisveiledning er sentrale interesseområder. Hun har skrevet flere bøker om veiledning og helsepedagogikk.

 

 

 

Oddny Igland er psykiatrisk sykepleier og sosialantropolog ved RVTS Nord v/Universitetssykehuset Nord-Norge. Hun har hatt flere oppdrag for UiT knyttet til studentveiledning. I 2018 ble hun prosjektleder for prosjektet «Utvikling av en modell for praksisveiledning på masternivå» i samarbeid med professor Sidsel Tveiten og daværende studieleder v/master i helsefag Nina Foss.

Når: 31. mars 2022 kl. 09.00–15.00
Hvor: MH2 - AUD. CEREBRUM
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Gjester / eksterne, inviterte
Lenke: Klikk her
Kontakt: Siri Skommesvik
E-post: siri.skommesvik@uit.no

Meld meg på!
Legg i kalender