Deltidsarbeid som forskningsassistent

Prosjektet LAB-TEd (Learning Assessment and Boundary Crossing in Teacher Education) søker forskningsassistenter som kan transkribere for oss. LAB-TEd er et FoU-prosjekt finansiert av Norges forskningsråd. I prosjektet er vi opptatt av å legge et best mulig grunnlag for utvikling av praksisrettede og profesjonsorienterte masteroppgaver innen rammen av et trepartssamarbeid som involverer studenter, universitetslærere og praksislærere i grunnskolelærerutdanningene ved UiT og NTNU. Vi trenger hjelpe til å transkribere lydopptak fra intervjuer og workshoper i prosjektet. Normalt vil det være snakk om til sammen åtte workshoper i året på to til tre timer + inntil 30 timer intervjuer. I øyeblikket har vi et etterslep på transkripsjon, så vi er avhengig av noen som kan gjøre en større innsats nå i høst.

Forskningsassistentene lønnes ut fra UiTs satser, som skiller mellom studenter på bachelor- og masternivå. Opplæring vil bli gitt. I og med at prosjektet er knyttet til grunnskolelærerutdanningen ser vi etter noen som ikke er student på denne utdanningen. Den som blir ansatt må underskrive taushetserklæring.

Søknaden må inneholde noe om din motivasjon for arbeidet, hvilken arbeidserfaring du har fra før, hva du studerer nå og hvordan du ser på din mulighet for arbeidsinnsats i høst.  Send din søknad snarest til professor Rachel Jakhelln (rachel.jakhelln@uit.no) om du er interessert, evt. ta kontakt ved spørsmål!

Ansvarlig: Rachel Jakhelln
Studiested: Tromsø
Telefon: +4777660419