Migrering av Digitalmappe.uit.no utsettes pga tekniske utfordringer.

Migrering av Digitalmappe.uit.no skal utsettes til et senere tidspunkt pga tekniske utfordringer. 

Nytt tidspunkt blir annonsert når migrering av siten er avklart. 

Målgruppe: Ansatte
Opprettet: 15.09.21 11:38