Prøveforelesning Trine Lise Andersen

Master i idrettsvitenskap Trine Lise Andersen, holder prøveforelesning i ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, over følgende emne:

Trine Lise Andersen holder prøveforelesning over oppgitt emne for ph.d.- graden i humaniora og samfunnsvitenskap.

Publikum som ønsker å følge disputasen digitalt kan gjøre det her. 

 

Avhandlingen er publisert i Munin

 

Prøveforelesningstekst: 

«Hvordan kan vi gjennom organisasjonssosiologiske og idrettspsykologiske perspektiver forstå toppidretten som kontekst»

 

Disputasen holdes kl. 12:15 samme dag, i de samme lokaler, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen:

Prestasjonskultur - «There ain`t no cure». En studie av lederstilen til en landslagstrener i fotball.

 

Publikum:

UiT følger nasjonale retningslinjer for smittevern. Det tillates derfor at maksimalt 58 stk er tilstede i auditoriet under prøveforlesningen, gitt at regler for smittevern med avstand på 1 meter overholdes. Det er kun påmeldte deltagere som slippes inn i lokalet.

 

Når: 21. september 2021 kl. 10.15–11.00
Hvor: SVHUM B-1005
Studiested: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, inviterte, enhet
Kontakt: Lars Kolbeinsen
Telefon: 77 64 60 93
E-post: lars.kolbeinsen@uit.no

Påmelding
Legg i kalender