Førstehjelpskurs - grunnleggende førstehjelp hjerte-lunge-redning (HLR) 15. september 2021 AVLYST

Formålet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende opplæring i livreddende førstehjelp. Målgruppen er ansatte med oppgaver innenfor førstelinjetjenesten og beredskap, og øvrige ansatte som måtte ønske å ta kurset.

Tema som tas opp er:

  • Først på skadestedet
  • Varslerutiner ved hjertestans
  • Hjertestans
  • Hjerneslag
  • Sirkulasjonssvikt/sjokk
  • Bevisstløshet og livløshet
  • Ufrie luftveier (fremmedlegemer)
  • Stabilt sideleie og frie luftveier
  • Hjerte-lunge-redning (HLR)
Når: 15. september 2021 kl. 12.15–15.30
Hvor: Undervisningsrom U1.068, ILP-bygget, Tromsø
Studiested: Annet
Målgruppe: Ansatte
Ansvarlig: Gølin Irene Larsen

Påmelding
Frist: 14.09.2021
Påmeldte: 1 av 12 (maks)
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender