Join Zoom Meeting" /> Join Zoom Meeting" />

Hvordan arkivere data i UiT Open Research Data

Link to meeting room: Join Zoom Meeting

Når du er ferdig med behandlingen av forskningsdataene dine, bør du laste opp disse i et egnet forskningsdataarkiv. Arkivering og deling gjør det mulig for andre forskere å reprodusere forskningen din, det kan føre til mer synlighet og flere siteringer, og kan legge til rette for nye samarbeid. UiT Open Research Data er UiTs institusjonelle arkiv for åpne forskningsdata. Alle ansatte og studenter ved UiT kan laste opp sine data, uavhengig av fagdisiplin, og data som er lastet opp er søkbare gjennom store søkemotorer, for eksempel Google Dataset Search. UiT Open Research Data er sertifisert med CoreTrustSeal, som viser at arktivet oppfyller en rekke internasjonale krav til både teknisk infrastruktur, forvaltningsmodell og –rutiner.  

I dette webinaret gir vi en innføring i oppbygning og bruk av UiT Open Research Data. Vi vil forklare arkivets retningslinjer og trinnene man må gå igjennom for å arkivere et datasett, deriblant: 

  • Opprette et datasettutkast 
  • Legge inn metadata 
  • Skrive ei readme-fil 
  • Bekrefte eller spesifisere gjenbrukslisens 
  • Laste opp filer 
  • Dele et upublisert datasett i forbindelse med fagfellevurdering (hvis relevant) 
  • Spesifisere embargo på filer (hvis relevant) 

 

I tillegg vil vi kort snakke om datakurateringsprosessen og hvordan du kan endre på datasettet etter datasettet er publisert.  

Webinaret vil være «hands-on», med demonstrasjoner og muligheten til å øve seg på å laste opp et datasett selv.  

 

Webinaret bygger på modulene “Hvordan strukturere og dokumentere forskningsdata” og “Hvordan arkivere forskningsdata” (se webinaroversikt her). 

 

For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT. 

 

Webinaret holdes av Helene N. Andreassen og Lars Figenschou

 

Velkommen! 

Når: 28. september 2021 kl. 12.15–14.00
Hvor: Zoom
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Lenke: Klikk her
Kontakt: Helene N Andreassen
Telefon: 776 45735
E-post: researchdata@hjelp.uit.no

Påmelding
Frist: 27.09.2021
Påmeldte: 23
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender