Join Zoom Meeting" /> Join Zoom Meeting" />

Hvordan bruke en elektronisk forskningsnotatbok?

Link to meeting room: Join Zoom Meeting

Dokumentasjon av forskningsdata er viktig under hele forskningsprosessen. God dokumentasjon av data og forskningsprosessen generelt vil øke gjennomsiktighet, gjenbrukbarhet og reproduserbarhet av forskning. God dokumentering kan også gjøre arbeidsflyten mer effektiv. I dette webinaret vil vi vise noen av fordelene ved å bruke en elektronisk forskningsnotatbok (ERN), og forklare hvordan det passer inn i UiTs prinsipper og retningslinjer for forskningsdatahåndtering.   

 

Webinaret vil gi deg nyttig informasjon om ERN-er generelt, hvordan de kan brukes i den aktive fasen av forskningsdatahåndtering, demonstrert ved bruk av ERN-leverandøren RSpace Enterprise, som nå er tilgjengelig for UiT-forskere og studenter. RSpace Enterprise er en fleksibelt ERN som kan brukes til mange typer laboratoriearbeid og datahåndtering, og er en juridisk gyldig labnotatbok. Tjenesten er spesielt nyttig for forskningsgrupper og gruppeledere, da den fremmer åpenhet og samarbeid. Bli med på webinaret for å lære om funksjonalitetene og mulighetene en ERN tilbyr.  

 

Webinaret bygger på modulen “Hvordan strukturere og dokumentere forskningsdata”. (for en komplett oversikt over webinarene våre, gå her).  

 

En uke senere vil webinaret blir fulgt av en "hands-on»-workshop med demonstrasjoner og muligheten til å prøve RSpace selv. For mer informasjon se: https://uit.no/tavla/artikkel/734009/workshop_on_electronic_lab_notebook_rspace    

 

For mer informasjon om forskningsdatahåndtering ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT. 

 

 

Webinaret holdes av Cassandra Granlund, Aili Sarre og Noortje Dijkstra.  

 

Velkommen! 

Når: 27. september 2021 kl. 14.15–15.00
Hvor: Zoom
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Lenke: Klikk her
Kontakt: Helene N Andreassen
Telefon: 776 45735
E-post: researchdata@hjelp.uit.no

Påmelding
Frist: 26.09.2021
Påmeldte: 28
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender