Prøveforelesning Master i folkehelse Anne-Berit Lorentsen, Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Master i folkehelse, Anne-Berit Lorentsen, holder prøveforelesning for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, over følgende emne: "Hvordan kan hverdagslivets perspektiver sees opp mot barnets beste i en barnevernfaglig kontekst?".

Anne-Berit Lorentsen holder prøveforelesning over oppgitt emne for ph.d.- graden i humaniora og samfunnsvitenskap, fagområde barnevern. 

Publikum kan følge prøveforelesningen digitalt ved å følge denne lenken 

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/f6817b58e7174de484c362c66f759e2121

Avhandlingen er publisert i Munin.

Prøveforelesningstekst:

«Hvordan kan hverdagslivets perspektiver sees opp mot barnets beste i en barnevernfaglig kontekst?»

 

Publikum:

UiT følger nasjonale retningslinjer for smittevern. Det tillates derfor at maksimalt 65 stk er tilstede i auditoriet under prøveforlesningen, gitt at regler for smittevern med avstand på 1 meter overholdes. Det er kun påmeldte deltagere som slippes inn i lokalet.

Disputasen holdes kl. 12:30 samme dag, i de samme lokaler, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen

"Hverdagslivet i barnevernet? En kvalitativ studie av mødres erfarte hverdagsliv"

Når: 18. juni 2021 kl. 10.45–11.30
Hvor: Store aud
Studiested: Digitalt, Harstad
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, inviterte
Lenke: Klikk her
Kontakt: Marte Thronæs Hardersen
Telefon: 77058363
E-post: marte.t.hardersen@uit.no

Påmelding
Frist: 17.06.2021
Påmeldte: 22 av 60 (maks)
Meld meg på!
Legg i kalender