Pensum ingeniørutdanning

Selger en del bøker til ingeniørstudiet ved UiT (drone, automasjon). Dekker fag for alle tre år. Send SMS eller mail ved interesse.

Autocad 2018 - Kolstad - 100kr

DSP First 2nd edition - McClellan, Schafer & Yoder - 300kr

Electronics A Systems Approsch 6th edition - Storey - 300kr

Elementary Linear Algebra 11th edition - Rorres - 50kr

Embedded C Programming and the Atmel AVR 2nd edition - Barnett, Cox & O'Cull - 50kr

Reguleringsteknikk - Balchen, Andresen & Foss - 200kr

Sannsynlighetsregning og statistikk - Kristensen & Wikan - 100kr

Ressurshefte til Sannsynlighetsregning og statistikk - 50kr

Vector Calculus 4th edition - Colley - 300kr

Formelsamlinger:
Teknisk formelsamling med tabeller - 200kr
Rottmanns matematisk formelsamling - 50kr
Gyldendals formelsamling i matematikk - gratis
Gyldendals tabeller og formler i fysikk - gratis
Aktiv formelsamling i matematikk - gratis

Ansvarlig: Daniel Jørgensen
Studiested: Tromsø
Telefon: 41466414
Vedlegg / Bilder: