Pensumbøker for radiografi og helsefag

Selger noen pent brukte pensumbøker for radiografi/helsefag. 

Radiologic science for technologists (Bushong): 700,-

Mikrober, helse og sykdom (Steen & Miklos): 400,-

Praktisk medikamentregning (Olsen): 100,-

Helsefagens etikk (Wifstad): 150,-

Merrills atlas (Long) alle volum fra 13. utg. : 1000,-

Patient care in radiography (Ehrlich): 500


Ansvarlig: Mathias Isaksen
Studiested: Tromsø
Telefon: 47098831
Vedlegg / Bilder: