Fagdag for barnevernfaglig veiledere

Er du interessert i faglig påfyll og erfaringsutveksling med andre barnevernfaglige veiledere ? Meld deg på vår digitale fagdag 17. juni.

 Illustrasjonsfoto: ROBUART/Mostphotos 

Regionalt kunnskapssenter for barn og unges psykiske helse (RKBU Nord) ønsker å invitere de som har fullført Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ved UiT Norges arktiske universitet  (HEL-6317 , HEL- 6309 og HEL-6310) til fagdag for barnevernfaglige veiledere 17. juni 2021.       

Fagdagen er gratis og vil gjennomføres digitalt via Zoom. Lenke til Zoom og mer detaljert informasjon vil sendes ut på epost til påmeldte i forkant av fagdag.

                                                                                                                                                                                                 

Fagdagen vil hovedsaklig bestå av et faglig bidrag med Sidsel Tveiten med fokus på "en refleksjonsmetode" til bruk i refleksjon over egen praksis. Det legges opp til forelesning og digitale aktiviteter mellom foreleser og deltakere.

Sidsel Tveiten er sykepleier og professor ved Fakultet for helsevitenskap,OsloMet storbyuniversitetet. Hennes forskning har hovedsakelig dreid seg om veiledning, helsepedagogikk, kommunikasjon og samhandling, med særlig vekt på brukermedvirkning. Studenters læring og praksisveiledning er sentrale interesseområder. Hun har skrevet flere bøker om veiledning og helsepedagogikk. Blant annet er Tveitens bok "Veiledning- mer enn ord"  obligatorisk pensum på HEL-6317.

Har du spørsmål angående fagdagen,ta kontakt med koordinator Ida Grepperud.

 

Vi ses på Zoom 17 juni!

 

Når: 17. juni 2021 kl. 09.00–13.30
Hvor: Zoom
Studiested: Digitalt
Målgruppe: inviterte
Kontakt: Ida Grepperud
Telefon: 776 45948
E-post: ida.grepperud@uit.no

Påmelding
Frist: 01.06.2021
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender