Selger billige bøker i god tilstand (Sosiologi)

Ansvarlig: Ala Ceway
Studiested: Tromsø
Telefon: 41462043

Er dessverre ikke i Tromsø før 12.1.21
(Pris kan diskuteres)
_________________________________________
- Karlsen, G. (2015): Språk og argumentasjon. Bergen:
Fagbokforlaget. [130kr]
_______________________________________________________________
- Tønnessen, S. (2019): Vitenskapsteori og etikk for
samfunnsvitenskap og humaniora Tekstsamling. Oslo:
Universitetsforlaget. [130kr]
_______________________________________________________________
- Bårnes, V. og Løkse, M. (2015): Informasjonskompetanse: håndbok
i kildebruk og Referanseteknikker. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
[130kr]
_______________________________________________________________
- Anfinsen, R. N. Christensen, E. (2013): Menneske, natur og samfunn lærebok i filosofi. Oslo: Universitetsforlaget. [250kr]
_______________________________________________________________

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Vedlegg / Bilder