Prøveforelesning - Inga Marie Osestad Skavhaug

Master Inga Marie Osestad Skavhaug  holder prøveforelesning for ph.d.-graden over følgende emne: 

«Dwelling og tasks er sentrale begreper i Tim Ingolds landskapsteori. Hvordan kan disse begrepene fange opp diversiteten i moderne samfunn og hjelpe oss til å forstå hvordan mennesker i dag forstår og forholder seg til landskap?»

Du kan følge prøveforelesningen digitalt ved å følge denne lenken.

 NB! På grunn av smittevern er det kun påmeldte deltakere som slippes inn i lokalet.

Publikum:

UiT følger nasjonale retningslinjer for smittevern. Det tillates derfor at maksimalt 48 stykker er tilstede i auditoriet under disputasen gitt at regler for smittevern og avstand på 1 meter overholdes.

Disputas holdes kl 12.15 samme dag, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen:

" Mangfoldige verneområder. Å utforske forståelser av vernet natur og landskap i Nord-Troms " 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 03. desember 2020 kl. 10.15–11.00
Hvor: Aud 2 i Teorifagsbygget hus 1
Studiested: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: ansatte, Studenter, gjester / eksterne, inviterte, enhet
Kontakt: Gøril Johansen
Telefon: 78 45 01 32/92 43 36 73

Påmelding
Påmeldte: 18 av 48 (maks)
Meld meg på!