Timelærer søkes

Realfagsstudenter søkes til undervisningsjobb

Fagskolen i Troms, avdeling for maritime fag, har behov for timelærer/lærere i fagene matematikk og fysikk for resten av studieåret 2020-21. Det er en fin anledning til å praktisere fagene for lektorstudenter innen realfagene, og arbeidet vil også være interessant og relevant for så vel fysikk-, matematikk- og ingeniørstudenter.

Fagplaner utarbeides av fagansvarlig lærer ved skolen, som også vil være veileder så langt som man finner at det er behov for det. Det kan også påregnes noe rettearbeid.

Arbeidet kan også deles opp og tilpasses for to eller flere studenter, og søkere som kan være med ut hele studieåret prioriteres.

Dersom du har spørsmål så ta gjerne kontakt med:
Fagansvarlig lærer for matematikk og fysikk
Kjetil Pedersen

Lenke: Klikk her
Ansvarlig: Kjetil Pedersen
Studiested: Tromsø
Telefon: 9486 5996