Prøveforelesning - Master of Science Aya Ismael

Master of Science Aya Ismael avholder prøveforelesning over oppgitt tema for graden ph.d. i realfag mandag 26. oktober klokken 10.15.

Tittel på prøveforelesningen:

«Replacing palladium in cross-couplings: methods, mechanism and sustainability»

Bedømmelseskomité:

  • Professor Nina Kann, Chalmers Tekniska Högskola, Sverige (1. opponent)

  • Professor Bård Helge Hoff, Institutt for kjemi, NTNU (2. opponent)

  • Dr. Vijayaragavan Elumalai, Institutt for kjemi, UiT (internt medlem og komitéleder)

Settemedlem: Dr. Yvonne Piotrowski, Institutt for kjemi, UiT

Disputasleder: Professor Alfred Hanssen, prodekan nyskaping, UiT

Prøveforelesningen og disputasen strømmes via Mediasite :

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/2f816293cd8e4c0ab80fca6a1a03bdfe21

 

Tittel på avhandlingen:

"Method development towards synthesis of carbapenemase inhibitors"

Avhandlingen er publisert i Munin og tilgjengelig ved: https://hdl.handle.net/10037/19594

Publikum:

UiT følger nasjonale retningslinjer for smittevern. Det tillates derfor at maksimalt 20 stykker er tilstede i auditoriet under disputasen gitt at regler for smittevern og avstand på 1 meter overholdes.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 26. oktober 2020 kl. 10.15–11.15
Hvor: Auditorium 1.022, Teknologibygget
Studiested: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: ansatte, Studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Marie-Josée Haglund Halsør