Disputas / Public defense - Sivilingeniør M.Sc. Aleksander Pedersen

Aleksander Pedersen disputerer for ph.d-graden i anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser og vil offentlig forsvare avhandlingen «Geometric Modeling– and Sensor Technology Applications for Engineering Problems».

Avhandlingen er tilgjengelig her.

The doctoral thesis.

 

På grunn av koronautbruddet er auditoriet stengt for eksternt publikum. Disputasen blir i stedet strømmet. Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i en uke.

The auditorium will not be open for the public because of the corona outbreak. Instead the public defense will be streamed. A recording of the public defense will be available for one week.

 

Disputas / Public defence 19.10.20 kl. 09.00.

Disputasen vil bli strømmet her.

The defense will be streamed here.

 

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen, prodekan/professor Raymond Kristiansen, e-post: raymond.kristiansen@uit.no

Opponents ex auditorio should sign up to leader of defense by e-mail to vice dean/professor Raymond Kristiansen, e-mail: raymond.kristiansen@uit.no

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen

With the development of geometric modeling and constructions, as well as various forms of sensor technology, new opportunities for applications and tools for pre- and post-processing are emerging. For technical problems and designs, such tools include the development of models for further analysis in simulation and visualization frameworks. The development of applications and tools for such frameworks provides motivation to explore unique combinations of both constructions and technology in the context of applied mathematics. Such tools are often needed to provide decision support and understanding of complex issues.

This dissertation consists of a collection of methods and tools for modeling, simulation, visualization and sensor technology and data processing. Such tools include constructions, physical problems, and terrain generation and sensor technology applications for assessment and providing new layers of information when processing data captured using sensors.

 

Veiledere / supervisors:

Hovedveileder: professor Arne Lakså

Biveileder: førsteamanuensis Rune Dalmo

Begge fra Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet.

 

Bedømmelseskomité / Committee:

Professor Arne Erik Holdø, 1st opponent

Dr. Sarah Wakes, University of Otago, New Zealand, 2nd opponent

Dr. Asbjørn Danielsen, IDBI, UiT The Arctic University of Norway

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 20. oktober 2020 kl. 09.00–12.00
Hvor: UiT i Narvik
Studiested: Digitalt
Målgruppe: ansatte, Studenter, gjester / eksterne
Kontakt: Anne Gjerløw