Digitalt kurs: Hvordan kan drama som læringsform bidra til dybdeforståelse?

I forbindelse med Forskningsdagene 2020 tilbyr vi kurs i drama som læringsform for lærere på 1. - 7. trinn.

I dette kurset vil vi se på hvordan du som lærer kan bruke dramapedagogiske metoder for å arbeide med de tre tverrfaglige temaene «folkehelse og livsmestring», «demokrati og medborgerskap» og «bærekraftig utvikling» i Fagfornyelsen i grunnskolen. 

Du vil lære om ny forskning og om praktiske arbeidsformer du kan bruke for å få til en elev-aktiv og morsom skoledag.

Kurset holdes av professor Rikke Gürgens Gjærum og dramapedagog Malin Kathrine Vik, og passer for lærere på 1. - 7. trinn.

Mer info her: https://www.oslomet.no/studier/studenthistorier/gavepakke-til-laerere.

Lenke vil bli delt med kursdeltakerne i forkant av kurset.

Malin Kathrine Vik
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 21. september 2020 kl. 14.00–15.00
Hvor: Digitalt
Studiested: Harstad
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte, enhet
Kontakt: Campusadministrasjonen

Påmelding
Frist: 20.09.2020
Påmeldte:
70
Fristen har gått ut. Beklager