Lunsjforedrag: "Å være mamma under harde vilkår"

Mange mødre i barnevernet med komplekse og sammensatte utfordringer opplever en betydelig ubalanse mellom det samfunnet krever og forventer, og det de faktisk klarer å få til med de tilgjengelige ressursene de har.

Som en del av de nasjonale forskningsdagene inviterer vi til lunsjforedrag ved UiT i Harstad.

Praktisk informasjon:
Arrangementet foregår i kaffebaren Panorama, mat og drikke kan handles i Prandium i etasjen under.
Det er gratis inngang, men begrenset med plass på grunn av smittevernshensyn. Navn og kontaktinformasjon vil bli registrert ved inngangen.

Om foredraget:
Daglige utfordringer kan gi stress i hverdagen for alle mennesker, men for mødre med komplekse og sammensatte utfordringer kan opplevelsen av stress utrykke seg på områder som kanskje ikke er like lett for andre å få øye på.

Universitetslektor Anne-Berit Lorentsen ved UiT Norges arktiske universitet har i sin PhD.-studie studert hverdagslivet til et utvalg av mødre i barnevernet med komplekse og sammensatte utfordringer. Hverdagen til mødrene i studien var preget av en betydelig ubalanse mellom krav og tilgjengelige ressurser, noe som påvirket deres opplevelse av mestring og medførte stressreaksjoner i hverdagen.

I dette foredraget presenterer hun hvordan mødrenes opplevelse av krav og tilgjengelige ressurser i hverdagen ga hverdagsstress på ulike livsområder: knapphetens dilemmaer mellom utgifter og barnas omsorgsbehov, hverdagslogistikk og materielle mangler, og uforutsigbarhet i hverdagen. Presentasjonen belyser hvordan mødrene håndterte sitt daglige hverdagsstress og hvordan det påvirket deres deltagelse og opplevelse av mestring i det daglige.

Målgruppe:
Helse- og omsorgsektor, oppvekstsektor, foreldre, frivillige som arbeider med barn, unge og familier, politisk engasjerte i arbeid med oppvekstspørsmål, barn og familiepolitikk, og ellers alle temaet måtte berøre.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 22. september 2020 kl. 11.30–12.15
Hvor: Panorama kaffebar
Studiested: Harstad
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Campusadministrasjonen