Lunsjforedrag: "Ungdom med muslimsk bakgrunn i fosterhjem"

Hvordan er det å være ungdom med muslimsk bakgrunn i et norsk fosterhjem?

Som en del av de nasjonale forskningsdagene inviterer vi til lunsjforedrag ved UiT i Harstad.

Praktisk informasjon:
Arrangementet foregår i kaffebaren Panorama, mat og drikke kan handles i Prandium i etasjen under.
Det er gratis inngang, men begrenset med plass på grunn av smittevernshensyn. Navn og kontaktinformasjon vil bli registrert ved inngangen.

Om foredraget:
Å vokse opp som ungdom med muslimsk bakgrunn i ikke-muslimske fosterhjem generer noen utfordringer. Mer spesifikt utsettes ungdommene for et konformitetspress fra biologisk familie, muslimske venner og aktører fra den religiøse gruppen når de utvikler sin identitet i fosterhjemmet.

For å takle dette presset utvikler ungdommen tre strategier: Å lyve eller ikke fortelle, de trekker seg tilbake fra biologisk familie, muslimske venner og aktører fra religiøs gruppe, samt at de søker støtte hos fosterfamilien og ikke-muslimske venner.

Universitetslektor Tina Hansen ved UiT Norges arktiske universitet har forsket på dette i sin pågående doktorgrad og vil fortelle mer om funnene så langt.

Målgruppe:
Ansatte i barnevernet, NAV og andre som jobber med ungdom og unge voksne, og ellers alle som har interesse for dette temaet. 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 25. september 2020 kl. 11.30–12.15
Hvor: Panorama kaffebar
Studiested: Harstad
Målgruppe: ansatte, studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Campusadministrasjonen