Ønsker å kjøpe bøker til studiet, rus og psykisk helse

Ansvarlig: Lise Aspen Lund
Studiested: Tromsø
Telefon: 95249432