Digital forelesning om mobbing

Forelesningen tematiserer mobbing og nettmobbing, omfang og konsekvenser, opplæringsloven og forebyggende tiltak.

Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Konsekvensene for barn og unge som utsettes for mobbing og/eller nettmobbing kan være alvorlige. Mobbing og nettmobbing er relatert til psykiske helseproblemer som depresjon og angst, samt helseplager som magesmerter, søvnproblemer og hodepine. I tillegg påvirker det å bli utsatt for mobbing sosial fungering som ensomhet og lav selvtillit. Skolene er gjennom ny opplæringslov pålagt en aktivitetsplikt, men fremdeles er det varierende kvalitet i skolenes håndtering av mobbesaker. Til tross for evidensbaserte tiltak som har vist seg å være effektive mot mobbing er forekomsten relativt stabil. Forelesningen passer for alle som er interessert i temaet mobbing og jobber med barn og unge.

Foredraget er åpent og en del av emnet Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge.

Den digitale forelesningen er et tilbud til kommunene i Øst-Finnmark og er gratis for alle påmeldte.

Foreleser: Førsteamanuensis Henriette Kyrrestad.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 09. september 2020 kl. 09.15–11.00
Hvor: Øst-Finnmark
Studiested: Kirkenes, Digitalt
Målgruppe: inviterte
Kontakt: Mariann Bellika Hansen
Telefon: +4777644251

Påmelding
Frist: 07.09.2020
Fristen har gått ut. Beklager