Forskningsdata og avtaleverk (Zoom)

Zoom-lenke til undervisningsrom: Join Zoom Meeting

Dette webinaret arrangeres for alle på UiT som jobber med forskningsprosjekter hvor flere parter, internt på institusjonen eller eksternt, er involvert. Målet med webinaret er å gi forskere og forskningsadministrasjon oversikt over regelverket og avtaleverket for forskningssamarbeid, med særlig fokus på forskningsdata. Webinaret gir et overblikk over hvordan ulike avtaler kan brukes slik at de relevante parter sikrer eierskap og bruksrett til forskningsdata, samt ivaretar andre rettigheter og plikter. Dette gjelder både store ekstern- og internfinansierte prosjekter og mindre prosjekter som økonomisk er del av daglig drift.
Webinaret omhandler i tillegg avtaler om deling av forskningsdata som inngås før prosjekter settes i gang, f.eks. konfidensialitets- og intensjonsavtaler. Det blir også lagt vekt på avtaler med klausuler om IPR og overdragelse av rettigheter i eksternt finansierte prosjekter, og hvordan UiT kan legge til rette for å oppfylle eventuelle forpliktelser overfor samarbeidsparter. I tillegg skal webinaret omhandle interne forhold: avtalen med masterstudenter, stipendiater, gjesteforskere, deltakere i eksternt finansierte prosjekter.

Det vil bli satt av god tid til kommentarer, spørsmål og diskusjon.


For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT.

Webinaret holdes av Svetlana P. Johansen og Henning Hansen.

Velkommen!

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 07. oktober 2020 kl. 10.15–11.30
Hvor: Zoom
Studiested: Digitalt
Målgruppe: ansatte, studenter
Kontakt: Helene N. Andreassen
Telefon: 77645735

Påmelding
Påmeldte:
8
Meld meg på!