Join Zoom Meeting" />

Lagring av forskningsdata (Zoom)

Zoom-lenke til undervisningsrom: Join Zoom Meeting

Forskningsdata har stor verdi og det er viktig at de lagres forsvarlig. Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT pålegger forskere å lagre data på en trygg måte. IT-avdelingen har lagringstjenester som dekker livssyklusen fra innsamling via oppbevaring og behandling fram til arkivering, og vi jobber med videreutvikling av tjenestene.
I dette webinaret presenterer vi tjenestetilbudet for innsamling, lagring og behandling av data. Merk at strukturering av data for arkivering er tema for webinaret «Hvordan strukturere og dokumentere forskningsdata» (se webinaroversikt her).

IT-avdelingen er avhengig av innspill fra brukerne av tjenestene våre, og det vil bli god tid til spørsmål og diskusjon.


For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT.

Webinaret holdes av Erik Axel Vollan og Helene N. Andreassen.

Velkommen!

Når: 05. oktober 2020 kl. 11.15–12.00
Hvor: Zoom
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Kontakt: Helene N. Andreassen
Telefon: 77645735
E-post: researchdata@hjelp.uit.no

Påmelding
Frist: 04.10.2020
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender