Flytting av filområdet \\ad.uit.no\Helsefak\TU7

Målgruppe: ansatte
Opprettet: 02.04.20 15:28
Sist oppdatert: 07.04.20 21:24

Filområdet under vil bli flyttet til ny filserver i uke 15. Arbeidet vil pågå i tidsrommet 1800-2300. Områdene vil være satt til ReadOnly når arbeidet pågår, se liste under for berørte områder. Driftsmeldingen vil oppdateres med status for de områdene som jobbes med.

Hvem angår dette?

Dette angår alle som har manuellt koblet disse nettverksdiskene opp på sin datamaskin.

Hva skal jeg gjøre?

Du må koble til nettverksbanen på nytt med adressene som beskrevet under, evt endre til AD DFS sti som er anbefalt metode. Se denne brukerveiledningen for hvordan du kobler til en nettverksstasjon

Endringer

Foretrukket vei via DFS-sti \\ad.uit.no\ vil virke som før, har du vært koblet til denne stien trenger du ikke gjøre noen endringer. Har du derimot koblet direkte til en filserver (typisk for MAC/Linux-brukere), ala \\felix2X.ad.uit.no\<share> vil du måtte gjøre endringer manuelt.

 

Følgende filområder vil bli flyttet:
 


Spørsmål vedrørende denne driftsmeldingen rettes til:

Orakelet
Seksjon for Brukerstøtte ved Avdeling for IT
UiT Norges arktiske universitet
Hjemmeside: http://uit.no/orakel
E-postadresse: orakel@uit.no
Telefon: +47 776 44544


Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne