Prøveforelesning og disputas i anvendt matematikk og beregningsorienterte ingeniøranvendelser

Sivilingeniør MSc Tatiana Kravetc holder prøveforelesning og disputas tirsdag 31. mars ved UiT i Narvik.

 

Sivilingeniør M.Sc Tatiana Kravetc holder

Prøveforelesning tirsdag 31. mars kl. 10.15 over oppgitt emne:

The use of locally refined splines in isogeometric analysis. (with a focus on T-splines, Hierarchical B-splines, LR B-splines, and their advantages and their possible disadvantages) 

 Disputas: Tirsdag 31. mars kl. 12.15.

Doktoranden vil forsvare avhandlingen: Representation and application of spline-based finite elements

 

På grunn av situasjonen rundt koronaviruset vil prøveforelesning og disputas være lukket for besøkende.

Disputasen blir streamet og vil være tilgjengelig her. 

( https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/64c27227367d4645ad176f3e4efa75a221)

 

 

Veiledere:

  • Hovedveileder: Professor Børre Bang
  • Biveileder: Førsteamanuensis Rune Dalmo

Begge fra Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, UiT Norges arktiske universitet.

 Bedømmelseskomité:

  • Chief Scientist and Research Manager Tor Dokken, SINTEF Digital, Geometry Group, Department of Mathematics and Cybernetics
  • Professor Krassimira Vlachkova, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Mathematics and Informatics
  • Professor Bernt A. Bremdal (komitéens leder), Professor in Information Technology and Information Management, UiT

Disputasen bli ledet av prodekan, professor Raymond Kristiansen

 

Short summary:

Free-form geometrical structures in analysis

The present scientific research explores alternative methods and algorithms for geometrical modeling and physical simulations.

The development of software for modeling and design of geometric shapes is very important for many different areas of product design, for instance, aircraft and automotive engineering, architectural and technical design, and other industries. Additionally, physical analysis of models is required for manufacturing.

Use of similar computational tools for both design and analysis is of interest. Because then the shape representation is retained, which is essential for shapes with characteristics sensitive to the geometrical imperfections.

Motivated by this challenge, this thesis attempts to link various geometrical representations for the purpose of analysis. The presented concept involves a combination of finite element analysis, spline concept and approximation theory, united by isogeometric analysis.

This thesis is directed to examine the behavior of spline-based finite elements applied to various model problems. The presented research provides a base for the implementation of a framework solving the partial differential equations by using spline-based finite elements as a main tool.

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 31. mars 2020 kl. 10.15–15.00
Hvor: UiT i Narvik
Studiested: Narvik
Målgruppe: ansatte, studenter
Kontakt: Anne Gjerløw