Hasteendring på VPN tjenesten 12.03.20 - Klokken 12:30


Oppdatering 13.03.20 - Klokken 11:25

Problem med å nå UBs fagbaser via ny VPN løsning

Vi ser at løsningen med å benytte vpn.uit.no for å nå UBs fagbaser ikke fungerer og jobber nå med å få på plass en alternativ løsning for dette. Det er opprettet en egen driftsmelding for dette her


På grunn av en forutsett stor pågang på VPN tjenesten i forbindelse med bruk av hjemmekontor i tiden framover må ITA oppskalere kapasiteten på VPN tjenesten for å imøtekomme dette.

Hvilke konsekvenser får det for meg?

  • Når vi gjør endringen i dag 12.03.20 klokken 12:30 vil du miste tilgangen til VPN i perioden endringen foregår. Dette vil ta CA 30 minutter
  • Etter endringen vil du nå de tjenstene som krever VPN med unntak av UBs bibliotekstjenester
  • UBs bibliotekstjenester: På grunn av måten VPN er satt opp, så vil ikke tilgang til UBs tjenester via Cisco VPN AnyConnect klienten fungere. Avdeling for IT ser på alternative løsninger for å få dette på plass

Brukerveiledning for VPN (Oppdatert 12.03.20)

Du finner en oppdatert brukerveiledning for VPN på denne siden


Spørsmål vedrørende denne driftsmeldingen rettes til:

Orakelet
Seksjon for Brukerstøtte ved Avdeling for IT
UiT Norges arktiske universitet
Hjemmeside: http://uit.no/orakel
E-postadresse: orakel@uit.no
Telefon: +47 776 44544

Målgruppe: Studenter, Ansatte, Gjester / eksterne
Opprettet: 12.03.20 11:00
Sist oppdatert: 13.03.20 11:39