Prøveforelesning - Master of Science Hanne-Kristin Paulsen

Master of Science Hanne-Kristin Paulsen avholder prøveforelesning over oppgitt tema for graden ph.d. i realfag torsdag 27. februar klokken 10.15.

Tittel på prøveforelesningen:

«The magmatic-hydrothermal transition and the solubility, transport and deposition of ore-forming elements»

Bedømmelseskomité:

  • Professor Rune Berg-Edland Larsen, Department of Geoscience and Petroleum, Norwegian University of Science and Technology, Norway (1. Opponent)
  • Associate Professor Tobias Bauer, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Luleå University of Technology, Sweden (2. Opponent)
  • Associate Professor II Giada Iacono Marziano, Department of Geosciences, UiT (internal member and leader of the committee)

Disputas blir avholdt samme sted torsdag 27. februar klokken 12.15, og vil være et offentlig forsvar av avhandlingen:

«Structurally controlled hydrothermal mineralization: A case study from Vanna island, northern Norway»

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 27. februar 2020 kl. 10.15–11.00
Hvor: Store Auditorium, MH-bygget
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, studenter
Kontakt: Maren L. Andresen