UiT-frokost med forsvarsminister Bakke-Jensen: Hva blir forsvarets rolle de neste årene?

Hvordan skal forsvaret se ut i fremtiden og hvilke trusler skal vi beskytte oss mot?

Forsvarets hovedoppdrag er å verne om Norges suverenitet, demokrati og politiske handlefrihet. Hvordan kan og bør Norge gjøre det? Hva trenger vi, og hvordan planlegger vi for framtida? Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen innleder og møter studenter og andre politikk-interesserte på campus UiT-Tromsø for å fortelle og diskutere den langsiktige planen for forsvaret fremover.

Bakteppet er at regjeringen denne våren legger frem både en ny langtidsplan for forsvarssektoren og en ny samfunnssikkerhetsmelding. Det er ikke tilfeldig at disse to legges frem samtidig. Regjeringen vil i større grad ha en helhetlig tilnærming til samfunnssikkerhet og statssikkerhet for å ivareta nasjonens sikkerhet, hvor forsvaret hverken kan eller skal stå alene i den jobben.

Under denne UiT-frokosten får du altså anledning til å høre mer om regjeringen sin strategi, og diskutere utfordringer og muligheter fremover. Masterstudent Herman Siggerud er moderator, og studentene vil få god tid til å stille spørsmål.

Gratis frokost og kaffe serveres fra kvart på ni.

UiT-frokost er en faglig-politisk arena som arrangeres av studentene på Institutt for Samfunnsvitenskap der dagsaktuelle politiske spørsmål diskuteres i en faglig ramme.

Vel møtt! 

Foto: Torbjørn Kjosvold/forsvaret

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 21. februar 2020 kl. 09.00–10.30
Hvor: Auditorium 2, teorifag
Studiested: Tromsø
Målgruppe: studenter, gjester / eksterne, ansatte
Kontakt: Berit Kristoffersen (95702600)


Vedlegg / Bilder