Avlyst: Helseøkonomikonferansen 2020

Vi beklager å måtte informere om at årets helseøkonomikonferanse på Sommarøy i mai er avlyst. Begrunnelsen er den samme som for avlysninger av andre konferanser og møter i tida framover. Med vennlig hilsen Arrangementskomiteen

Tidligere deltakere vil vite at den årlige nasjonale helseøkonomikonferansen har vekslet mellom Sundvollen og Solstrand, ca en time fra hhv Oslo og Bergen. I år blir konferansen på Sommarøy, ca en time fra Tromsø. Dette innebærer lengre reise for mange, men Norge er et langt land!

Konferansen starter mandag 25.mai kl 11:30 og avslutter tirsdag 26.mai kl 16:00. Det vil bli arrangert busstransport fra og til Tromsø Lufthavn. Tromsø er et populært reisemål. Vi anbefaler derfor tidlig bestilling av reise og eventuell overnatting der helga før, for de som ønsker det.

Deltakeravgiften kr 2.900 dekker hele oppholdet (lunsj, middag, overnatting enkeltrom). Ved overnatting i dobbeltrom blir deltakeravgiften kr 2.500 per person.Detaljert program følger i mars.

Planlagte hovedtema

Folkehelseøkonomi

Levekår og helserelatert atferd er avgjørende for hvor lenge folk lever, og hvor store helseulikheter vi observeres. Burde vi derfor bli mer opptatt av å vurdere tiltak utenfor enn innenfor helsesektoren?

Omsorgstjenester

Forskningsrådet la nylig fram et Kunnskapsnotat ‘Omsorgstjenesteforskningen i Norge’. Hva kan helseøkonomisk forskning bidra med på et område der vi ser økende behov for ressurser?

Primærhelsetjenesten

Primærhelsetjenesten er karakterisert ved tilbud fra ulike profesjoner på hver sine kontor. Innebærer nyord som 'helsefellesskap', 'primærhelseteam' og 'avstandsoppfølging' bedre tjenestetilbud?

Legemidler

Økonomiske evalueringer er viktig ved beslutninger om offentlig finansiering av legemidler. Hvilke metodiske utfordringer skaper ny persontilpasset medisin, og i hvilken grad tas alvorlighet på alvor?

Velkommen til Helseøkonomikonferansen 2020. Foto: Sommarøy Arctic Hotel 

Arrangementskomité

Jan Abel Olsen, UiT Norges arktiske universitet
Tor Iversen, Universitetet i Oslo
Julie Riise, Universitetet i Bergen
Anna Stoinska-Schneider, Folkehelseinstituttet
Olav Slåttebrekk, Helsedirektoratet

 

Kontakt oss

Faglige spørsmål: jan.abel.olsen@uit.no
Hotell reservasjon: resepsjon@sommaroy.no (merk ordrenr. 52893)
Øvrige spørsmål: kari.w.gronn@uit.no

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Starter: 25. mai 2020 kl. 11.30
Slutter: 26. mai 2020 kl. 16.00
Hvor: Sommarøy
Studiested: Annet
Målgruppe: inviterte