Sluttkonferanse for forskningsprosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN)

På grunn av situasjonen rundt koronaviruset blir ALINs sluttkonferanse arrangert som en digital fagdag. ALIN består av fem spennende delprosjekt med over 25 forskere og masterstudenter fra ulike fakulteter, institutter og campuser ved UiT, samt fra OlsoMet, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering og NORCE. En rekke NAV-kontor i Finnmark og Troms har bidratt som både partnere og informanter. 

ALIN-prosjektet nærmer seg nå slutten og vi ser frem til å dele noen av våre erfaringer først og fremst med våre samarbeidspartnere i NAV, men dagen er også åpen for andre interesserte som studenter, forskere og andre fagansatte. Fagdagen organiseres som et seminar i tre bolker. Det blir først og fremst en dag med forberedte innlegg, men vi prøver å få til noen dialog gjennom at deltakerne kan stille spørsmål i chatte-funksjonen. 

Innsjekk fra kl 9.15.

Del 1: 9.30 – 10.40: 

9.30: Velkommen ved Nina Hermansen (UiT Norges arktiske universitet) og Bente Ødegaard (NAV Troms og Finnmark)

9.35 – 10.05: Arbeidspakke 1: Handlings- og løsningsdyktige NAV-kontor - Forståelser av lokalt handlingsrom og ansvar ved arbeidsrettet bistand. Ved Aina Kane. 

10.10 – 10.40: Arbeidspakke 3: Sirkelbasert arbeid med ansatte og ledere i NAV. Ved Marlene Bruun-Lauridsen og Ida Hydle.

Del 2: 11.30 – 12.40

11.30: Velkommen til del II ved Nina Hermansen og Bente Ødegaard

11.35 – 12.05 Arbeidspakke 2: Jobbspesialister i NAV. Følgeforskning på implementering av oppfølgingstjenester i egenregi. Ved Walter Schönfelder.

12.10 – 12.40 Arbeidspakke 4: Lansering av podkast om arbeidsinkludering av flyktninger. Ved Gunn-Elin Fedreheim.

Del 3: 13.30 – 14.30

13.30: Velkommen til del III ved Nina Hermansen og Bente Ødegaard

13.35 – 14.05: Arbeidspakke 5: Innovasjon, læring og bruk av teknologi i NAV. Samarbeidsbasert forskning ved lokale NAV kontor. Ved Synnøve T. Andersen.

14.10 – 14.30: Hvor finner vi mer informasjon om dette? Vi viser ressurssider fra ALIN på NAVS intranett og på UiTs nettsider, samt forteller kort om det som kommer.

Ordstyrer: Mai Camilla Munkejord, leder ALIN-prosjektet

Chat-ansvarlig: Wenche Kjæmpenes

Administrativt ansvarlige for arrangementet: Eirik Galåen (adm. koordinator for Universitets-NAV) og Frank Fredheim (NAV Troms og Finnmark)

 

Påmelding

For å melde deg på konferansen, kan du sende en mail til eirik.galaen@uit.no

Målgruppe 

Forskere, NAV-ansatte, samarbeidspartnere, andre interesserte.

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 04. juni 2020 kl. 09.15–14.30
Hvor: Digitalt
Studiested: Tromsø, Alta, Harstad
Målgruppe: ansatte, gjester / eksterne, inviterte
Lenke: Klikk her
Kontakt: Eirik Galåen