Pensjonskurs for NTL-medlemmer (FULLT)

NTL UiT inviterer til pensjonskurs, primært beregnet på de som er født før 1963, med mulighet for pensjonsberegning og individuell veiledningssamtale. 

I samarbeid med Statens pensjonskasse (SPK) inviterer vi NTLs medlemmer til pensjonskurs.

Tema blir pensjonssystemet i Norge (inkludert alderspensjon, tjenestepensjoner og AFP), pensjon for uføre og  etterlatte, boliglån, skatt m.m.) Programmet finner du her.

Kurset er åpent for alle medlemmer, men den primære målgruppen er medlemmer som er født før 1963. De som skal gå av med pensjon i løpet av de neste par årene får tilbud om pensjonsberegning og induviduelle veiledningsamtaler med ansatte i SPK.

Kurset holdes i Tromsø. Ved interesse åpnes det for mulighet til å følge kurset via Skype (inkl. veiledningssamtale).

NB! 30. mars arrangeres pensjonskurs for yngre medlemmer.

Informasjon om invdivuelle veiledningsamtaler:

Medlemmer som planlegger å gå av med pensjon i løpet av de neste par årene får tilbud om individuelle veiledningssamtaler med SPK. Som forberedelse til de individuelle veiledningssamtalene, innhenter SPK data fra Nav, KLP og egne arkiver. Dersom deltakerne har opptjening i andre kommunale pensjonsordninger enn KLP, er det fint å ta med med informasjon om dette til samtalen. SPK forhåndsberegner forskjellige alternativer, med alderspensjon, AFP etc., og går gjennom disse med deltakeren. SPK foretar også en enkel skatteberegning til disse eksemplene, så den enkelte kan se hva han/hun kan forvente å sitte igjen med etter skatt. SPK kan også se på andre alternativer i løpet av samtalen dersom det er ønskelig. Hver samtale varer ca. 15 - 20 minutter.

Beregningene foretas på forhånd, og SPK trenger derfor oversikt over deltakerne som skal ha beregning god tid i forveien. 

NB! Pågangen var langt større enn antatt og vi har måttet stenge påmeldingen. Vi planlegger å gjenta kurset ved en senere anledning. Minner om at UiT kjører lignende kurs med jevne mellomrom.

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 13. mars 2020 kl. 09.00–14.00
Hvor: Universitetsbibliotekbygget 132 Aud., UB
Studiested: Tromsø
Målgruppe: ansatte, inviterte
Kontakt: Irene Mercer
E-post: ntl@uit.no

Meld meg på