Peter F. Hjort seminaret 2020 - Narvik - AVLYST

UiT Norges arktiske universitet har foretatt en risikovurdering ut i fra Folkehelseinstituttet og Tromsø kommune v/ kommuneoverlegen sine råd for arrangementer i forhold til koronaviruset (SARS-CoV-2). Beslutningen om avlysning er tatt med bakgrunn i at flere av risikofaktorene definert av Folkehelseinstituttet med sikkerhet eller høy sannsynlighet vil være gjeldende under dette arrangementet, herunder blant annet antall deltakere, deltagere med samfunnskritiske oppgaver, innendørs arrangement med høy tetthet og matservering.

Vi ønsker velkommen til PFH-seminarene i 2021, der vi håper å kunne videreføre deler av de faglige aktivitetene som var planlagt i år.

Du er velkommen til å ta kontakt med Marit Hansen om noe skulle være uklart (m.hansen@uit.no).

 

For en nordvendt framtid

Kompetansebehovene i Nord-Norge er i konstant endring, og demografi, teknologi, klima og miljø er med på å prege landsdelens videre utvikling. Gjennom et innholdsrikt program fordelt på Alta, Narvik og Tromsø setter årets Peter F. Hjort-seminar fokus på et bredt spekter av temaer – der vi spør: Hvordan kan arbeids- og næringslivet og UiTs fagmiljøer i samarbeid bidra til en nordvendt framtid som kombinerer verdiskaping med bærekraftmålene? 

Seminarleder: Leif-Gunnar Hanssen, UiT Norges arktiske universitet

 

Fokusområder i Narvik: Smart logistikk og infrastruktur

Det er store byggeprosjekter innen i bygg, vei, bane, havner og flyplass i nord. Hvordan kan vi gjennom bedre samarbeid i næringen, kompetansebygging, forskning og innovasjon, bidra til økt verdiskaping for lokal bygg- og anleggsnæringen i nord? Vi legger opp til et seminar der vi konkret går inn tiltak og prosjekter som bør gjennomføres. Bedre studietilbud, mere effektive byggeplasser, digitalisering/BIM, energieffektivisering, gjenvinning og bedre veivedlikehold er eksempler.

Kl 10:00-12:30 Plenum

Velkommen ved Anne Husebekk, rektor, UiT Norges arktiske universitet

Hvorfor er det nødvendig med smart logistikk og infrastruktur?

 • Frode Nilsen, konserndirektør, Leonhard Nilsen & Sønner AS
 • Turid Stubø Johnsen, avdelingsdirektør samfunnsutvikling og klima, Statens Vegvesen
 • Erik Sommerli, daglig leder, Ballangen Sjøfarm AS

Kort om:

 • ArcLog-senteret (teknologisk kompetansesenter for arktiske logistikkoperasjoner)
  • Bjørn Bremer, prosjektleder, ArcLog-senteret, UiT Norges arktiske universitet
 • BA-senter i Nord (kompetansesenter for bygg og anlegg)
  • Jørn Eldby, leder, BA-senter Nord, UiT Norges arktiske universitet

Kl 12:30-13:30 Lunsj

Kl 13:30-16:00 Parallelle Workshops

 • ArcLog
  • ArcLog skal sammen akademia, forskningsinstitusjoner, og relevante næringsaktører jobbe målrettet med næringsrettet forskning og kompetanseheving som kan bidra til å øke bærekraft og konkurransekraft i nordnorsk næringsliv. På denne workshopen vil vi ha et særskilt fokus på havbruksnæringen. Gjennom workshopen ønsker vi å konkretisere forskningsprosjekter utfra tidligere innspill og nye innspill som kommer i forbindelse med gruppediskusjonen.
 • BA-senter i Nord
  • Det er store byggeprosjekter innen i bygg, vei, bane, havner og flyplass i nord. Hvordan kan vi gjennom digitalisering, samarbeid i næringen, FoU og kompetansebygging, bidra til økt bærekraft og verdiskaping for lokal BA-næring?

Velkommen

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Vi gjør oppmerksom på to viktige konferanser i Narvik 19. mars, altså dagen etter Peter F. Hjort-seminaret:

Når: 18. mars 2020 kl. 10.00–16.00
Hvor: Quality Hotel Grand Royal
Studiested: Narvik
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Tine Elisabeth Bendiksen
E-post: tine.e.bendiksen@uit.no
Legg i kalender