Barn og unge i lavinntektsfamilier (avlyst)

Forelesning om barn og unge som lever i lavinntektsfamilier.

Foto: Colourbox 

Flere og flere barn i Norge fødes inn i, og vokser opp i, familier med lav økonomi. I denne forelesningen ser vi nærmere på hva som kjennetegner disse familiene, hvilken betydning lav inntekt og fattigdom kan ha for barns utvikling og hva kan gjøres?

Forelesningen er åpen og en del av emnet Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge. Studenter ved studiet trenger ikke melde seg på.

Foreleser er førstelektor Mariann Bellika Hansen.

Foredraget er gratis for alle påmeldte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 30. april 2020 kl. 12.00–14.00
Hvor: Campus Narvik, rom BL-D D1120
Studiested: Narvik
Målgruppe: gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Kjærsti S. Magnussen
Telefon: +4777646983